SAFETY@WORK SAFETYFIRST!

Stránka prebieha aktualizáciou. už onedlho sa môžete tešiť na nový vzhľad.

KONTAKTUJTE NÁS!
O NÁS

Sme spoločnosť, ktorá vám poskytne komplexné zabezpečenie v oblasti BOZP, požiarnej a civilnej ochrany

Vďaka skúsenostiam a zautomatizovaným procesom vieme službu ponúkať v plnej kvalite v rámci celého Slovenska. Zastrešíme Vám zákonné požiadavky a tým ušetríme vaše náklady a čas, ktorý je veľmi dôležitý.  Sme certifikovaný podľa štandardou ISO 45001, ISO 19011 a ISO 27001.

pop-zebra-wp81DxKUd1E-unsplash
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ
SLUŽBA

Bezpečnostnotechnická služba (BTS), poskytuje zamestnávateľovi komplexné poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

man x
CIVILNÁ OCHRANA

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Výkon technika požiarnej ochrany

S nami hravo zvládnete naplniť požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.